Siemens KS 29 VVW30
Siemens KS 29 VVW30
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Siemens
Chladni?ka Siemens KS 29 VVW30 Prajete si, aby va?e potraviny vydr?ali dlh?ie ?erstv? a chutn?? Ak ?no, tak im mus?te poskytn?? ide?lne podmienky, ktor? zachovaj? ich chu? aj v??ivov? hodnotu a o v?etko sa postar? chladni?ka Siemens KS 29 VVW30. Zamilujete si ju hne? na prv? poh?ad. A to v?aka modern?mu bielemu dizajnu, ktor? skvele zapadne do ka?dej dom?cnosti. Technol?gia freshSense Ve?k? teplotn? v?kyvy vo vn?tri spotrebi?a s? sp?soben? meniacou sa vonkaj?ou teplotou a ?ast?m otv?ran?m dver?...
421.25
350$ 270$
350$ 270$