Bosch KGV 33VW31S
Bosch KGV 33VW31S
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Bosch
Kombinovan? ledni?ka Bosch KGV 33VW31S Kombinovan? chladni?ka Bosch KGV 33VW31S je modern? spotrebi?, ktor? maxim?lne vyu??va vn?torn? priestor. Ten sa rovn? 288 l a zvl?dne teda uschova? potraviny aj pre v???ie rodiny. Pre svoju n?zku spotrebu patr? do energetickej triedy A++, tak?e ?etr? nielen ?ivotn? prostredie, ale predov?etk?m va?u pe?a?enku. Funkcia LowFrost Funkcia LowFrost zni?uje tvorbu ?adu v chladni?ke a t?m v?m u?etr? ve?a pr?ce. Spotrebi? toti? nebude vy?adova? tak ?ast? odmrazovanie a...
379.55
350$ 270$
350$ 270$