Siemens KG 39EBW40
Siemens KG 39EBW40
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Siemens
Kombinovan? chladni?ka Siemens KG 39EBW40 Siemens KG 39EBW40 je kombinovan? chladni?ka, ktor? poskytne va?im potravin?m prvotriednu starostlivos? a v?aka tomu si udr?? svoju ?erstvos? a chu? po dlh?iu dobu. P??i sa celkov?m objemom 337 litrov = 249 litrov chladiaca ?as? a 88 litrov mraziacu ?as? = ?o z nej rob? ide?lneho pomocn?ka aj pre v???ie rodiny. Zaujme v?s nielen ve?k?m priestorom, mno?stvom funkci? = Supermrazenie / Chladenie = ale aj svoj?m vzh?adom. Jedn? sa toti? o modern? chladni?ku v bielom...
602.37
350$ 270$
350$ 270$