BOSCH KCE 40AW40
BOSCH KCE 40AW40
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Bosch
Dizajn 50. rokov Kombinovan? chladni?ka Bosch KCE40AW40 reprezentuje rad Classic edition predstavuj?ci dizajn 50. rokov. Klasick? dizajn je doplnen? o ve?a modern?ch technol?gi?, ktor? prin??aj? do va?ej kuchyne kvalitu a ?t?l. Chladni?ka sa m??e pochv?li? ve?mi kvalitn?m chladen?m, v?aka ktor?mu s? zn??en? n?klady na energie. Spotrebi? nesie ozna?enie energetickej triedy A+++. Low frost Funkcia Low frost v?razne zni?uje tvorbu ?adu. Chladni?ka s mrazni?kou tak nevy?aduj? ?ast? odmrazovanie a spotreba...
1512.8
350$ 270$
350$ 270$