Guzzanti GZ 24
Guzzanti GZ 24
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Autochladnicky
Vyrobca: GUZZANTI
Termoelektrick? chladiaci box S chladiacim boxom Guzzanti GZ 24 m??ete vyrazi? na v?let ?i dovolenku aj s nachystanou desiatou, ktor? v?m v aute vydr?? ove?a dlh?ie, ne? keby ste ju mali ulo?en? len v batohu. Termoelektrick? chladiaci box chlad? a? 15°C pod okolit? teplotu a udr?iava potraviny a n?poje v chlade. Naopak, v pr?pade, ?e potrebujete potraviny udr?a? tepl?, box ohrieva a? na 60°C. V?etko preh?adne nastav?te na ovl?dacom paneli umiestnenom na veku chladni?ky. ?erven? kontrolka signalizuje...
51.90
350$ 270$
350$ 270$