Electrolux ERT1501FOW3
Electrolux ERT1501FOW3
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Electrolux
Chladi?ka Electrolux ERT1501FOW3 H?ad?te mal?ho, ale v?konn?ho pomocn?ka, ktor? sa postar? o va?e potraviny a pritom nebude zavadza? v stiesnenom priestore? Ak ?no, tak je chladni?ka Electrolux ERT1501FOW3 najlep?ia vo?ba. Zaujme v?s hlavne kompaktn?mi rozmermi, ?t?lov?m bielym dizajnom a energetickou ?sporou. T? ju tie? radia do energetickej triedy A+, tak?e bude ?etrn? ako k ?ivotn?mu prostrediu, tak predov?etk?m k va?ej pe?a?enke. Pre u?etrenie ?asu je k dispoz?cii funkcia automatick?ho odmrazovania,...
226.66
350$ 270$
350$ 270$