Electrolux ERT1502FOW3
Electrolux ERT1502FOW3
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Electrolux
Chladi?ka Electrolux ERT1502FOW3 H?ad?te mal?ho, ale v?konn?ho pomocn?ka, ktor? sa postar? o va?e potraviny a pritom nebude zavadza? v stiesnenom priestore? Ak ?no, tak je chladni?ka Electrolux ERT1502FOW3 najlep?ia vo?ba. Zaujme v?s hlavne kompaktn?mi rozmermi, ?t?lov?m bielym dizajnom a energetickou ?sporou. T? ju tie? rad? do energetickej triedy A++, tak?e bude ?etrn? ako k ?ivotn?mu prostrediu, tak predov?etk?m k va?ej pe?a?enke. Pre u?etrenie ?asu je k dispoz?cii funkcia automatick?ho odmrazovania,...
247.76
350$ 270$
350$ 270$