AEG Santo 66090XNS1
AEG Santo 66090XNS1
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: AEG
Americk? chladni?ka AEG Santo 66090XNS1 H?ad?te nov? chladni?ku, ktor? poskytne va?im potravin?m najlep?iu starostlivos?? Ak ?no, tak je Americk? chladni?ka AEG Santo 66090XNS1 spr?vna vo?ba. P??i sa ve?kou kapacitou = 538 litrov, tak?e v nej v?dy n?jdete dostatok miesta. ?alej iste ocen?te aj ve?k? mno?stvo funkci? a doplnkov, ktor? v?m pon?ka. Ak v?m z?le?? aj na tom, ako chladni?ky vyzer?, budete ur?ite pote?en?. V?aka modern?mu nerezov?mu dizajnu s preh?adn?m displejom sa z nej stane ?t?lov? doplnok...
1299.0
350$ 270$
350$ 270$