Beko RCNE 365 E40W
Beko RCNE 365 E40W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A+++ Kombinovan? chladni?ka Beko RCNE 365 E40W s Neo Frost technol?giou udr?? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. Navy?e v?aka svojej n?zkej spotrebe patr? do naj?spornej?ej energetickej triedy A +++, ??m ?etr? nielen ?ivotn? prostredie, ale aj va?e v?davky. Chladiaci priestor s nulovou z?nou Vn?torn? priestor s objemom 194 litrov je rozdelen? pomocou sklenen?ch pol?c. ?alej sa vo vn?tri nach?dza z?suvka na ovocie a zeleninu, nulov? z?na s objemom 25 litrov a nerezov? dr?iak flia?....
642.47
350$ 270$
350$ 270$