Zanussi ZRG 11600 WA
Zanussi ZRG 11600 WA
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Zanussi
Tich?, ?sporn? chladni?ka Zanussi ZRG 11600 WA d?ky sv?mu kompaktn?mu proveden? a b?l? barv? decentn? vybav? ka?dou men?? kuchy?, nap??klad na chat?, nebo dopln? o 102 l va?e st?vaj?c? ?lo?i?t? potravin. D?ky mechanick?mu ovl?d?n? si m??ete nastavit teplotu p?esn? podle moment?ln? pot?eby. Efektivn? vyu?it? Uvnit? naleznete 2 sklen?n? police v pln? ???i a pr?hlednou doln? p?ihr?dku pro ?erstvou zeleninu a ovoce. V?e se d? snadno vyndat a t?m p?dem rychle a efektivn? o?istit. Nechyb? prostor ve dv??k?ch,...
141.16
350$ 270$
350$ 270$