Hotpoint LH8 FF2O CH
Hotpoint LH8 FF2O CH
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: HOTPOINT
Kombinovan? chladni?ka Hotpoint LH8 FF2O CH Kto by sa mohol sta? lep??m pomocn?kom vo va?ej kuchyni ako kombinovan? chladni?ka Hotpoint LH8 FF2O CH, ktor? v?s u? na prv? poh?ad zaujme nen?ten?m, modern?m dizajnom, ktor? sa hod? do ka?dej dom?cnosti a nikoho neuraz?? P??i sa celkov?m objemom 305 litrov = 90 litrov mraziaca ?as? a 215 litrov chladiaca ?as? a ve?k?m mno?stvom funkci?. Najlep?ie je, ?e kombinovan? chladni?ka patr? do energetickej triedy A++, tak?e je ?etrn? nielen k ?ivotn?mu prostrediu, ale...
499.00
350$ 270$
350$ 270$