Samsung RS53K4400SA
Samsung RS53K4400SA
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Twin cooling syst?m Kombinovan? chladni?ka side-by-side Samsung RS53K4400 je vybaven? dvojit?m chladiacim syst?mom Twin cooling. Vlastn? dva v?parn?ky a presn? regul?ciu teploty, ??m udr?uje optim?lnu ?rove? vlhkosti v chladni?ke aj mrazni?ke. True No frost Funkcia True no frost zabezpe?uje rovnomern? chladenie bez vytv?rania n?mrazy a ?adu. V?aka tejto funkcii je spotrebi? menej energeticky n?ro?n? a predl?uje ?ivotnos? chladiaceho syst?mu. Multi flow Funkcia Multi flow pracuje na v?etk?ch ?rovniach....
949.00
350$ 270$
350$ 270$