AEG Santo 53620CSW2
AEG Santo 53620CSW2
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: AEG
Kombinovan? chladni?ka AEG Santo 53620CSW2 Kto by sa mohol sta? lep??m pomocn?kom vo va?ej kuchyni ako kombinovan? chladni?ka AEG Santo 53620CSW2, ktor? v?s u? na prv? poh?ad zaujme nen?ten?m, modern?m bielym dizajnom, ktor? sa hod? do ka?dej dom?cnosti a nikoho neuraz?? P??i sa celkov?m objemom 329 litrov = 109 litrov mraziaca ?as? a 220 litrov chladiaca ?as? a ve?k?m mno?stvom funkci?. Ka?d? polica je vyroben? z pevn?ho bezpe?nostn?ho skla = najlep?? materi?l, zais?uje stabilitu a robustnos?. V?aka...
373.13
350$ 270$
350$ 270$