CANDY  CCTOS 504WH
CANDY CCTOS 504WH
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Candy
Chladni?ka CANDY CCTOS 502XH H?ad?te praktick?ho pomocn?ka, ktor? sa postar? o va?e potraviny a z?rove? nezaberie ve?a priestoru? Ak ?no, tak je chladni?ka CANDY CCTOS 502XH spr?vna vo?ba. V?aka svojim rozmerom - 85 Ă— 50 Ă— 56 cm - sa skvele hod? do ?tudentsk?ch bytov, kancel?ri? ?i na chalupu. Navy?e jej hlu?nos? je iba 40 dB, tak?e sa nikdy nestane, ?e by v?s ru?ila ?i nejako otravovala. Mraziaci box Ako prv? v?s ur?ite zaujme jej biely vzh?ad, ktor? z nej urob? hviezdu ka?dej dom?cnosti. Jej celkov?...
158.34
350$ 270$
350$ 270$