LG GSJ961NEBZ
LG GSJ961NEBZ
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: LG
Luxusn? chladni?ka LG s jedine?n?mi funkciami Americk? chladni?ka LG GSJ961 NEBZ patriaca do energetickej triedy A++ uspokoj? v?aka svojim unik?tnym funkci?m aj t?ch najn?ro?nej??ch spotrebite?ov. Modern? dizajn a nerezov? prevedenie spotrebi?a sa skvele hod? do ka?dej dom?cnosti. Chladni?ka s ?ist?m objemom 601 litrov poskytuje dostato?ne ve?k? priestor pre uskladnenie potrav?n aj tej najpo?etnej?ej rodiny. Medzi prednosti chladni?ky patr? napr. lep?ie usporiadanie potrav?n, vylep?en? dvierka...
1938.4
350$ 270$
350$ 270$