LG GBB60NSYXE
LG GBB60NSYXE
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: LG
Invertorov? line?rny kompresor Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka LG GBB60NSYXE je vybaven? revolu?n?m invertorov?m line?rnym kompresorom, ktor? u?etr? a? 32% energie. Prednos?ou kompresora je dlh? ?ivotnos? a optim?lne riaden? teplota, ?o m? pozit?vny vplyv na ?erstvos? skladovan?ch potrav?n. Tie si zachovaj? po ove?a dlh?iu dobu svoju trvanlivos?. Chladni?ka je ozna?en? energetickou triedou A+++. Fresh balancer Pre dlhotrvaj?cu ?erstvos? skladovanej zeleniny a ovocia, je ve?mi d?le?it? ?rove?...
899.00
350$ 270$
350$ 270$