Samsung  RS53K4600SA
Samsung RS53K4600SA
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Twin cooling plus Modern? sofistikovan? dizajn dod? interi?ru va?ej kuchyne ve?k? d?vku elegancie a luxusu. Touto charakteristikou sa m??e pochv?li? kombinovan? chladni?ka americk?ho typu Samsung RS53K4600SA. Prednos?ou chladni?ky je syst?m Twin Colling plus. Chladni?ka m? dva samostatn? okruhy pr?denia vzduchu, ktor? umo??uj? presn? ovl?danie teploty pre dan? ?sek a udr?iavaj? optim?lnu ?rove? vlhkosti v priestore chladni?ky aj mrazni?ky. Twin Cooling plus zais?uje, ?e chute a pachy sa vn?tri spotrebi?a...
1059.0
350$ 270$
350$ 270$