CellularLine EASYFIT TOUCH, modro-?ierny
CellularLine EASYFIT TOUCH, modro-?ierny
Darky
Vyrobca: OEM
Skvel? spolo?n?k CellularLine EasyFit Touch je ?t?lov? fitnes n?ramok sl??iaci na meranie prejdenej vzdialenosti, po?tu krokov a sp?len?ch kal?ri?. N?ramok meran? hodnoty zobrazuje v re?lnom ?ase na ve?k? a preh?adn? dotykov? displej, ktor? navy?e reaguje na oto?enie z?p?stia a tak na jeho zapnutie nemus?te h?ada? ?iadne tla?idl?. Po sp?rovan? s va??m mobiln?m telef?nom cez bezdr?tov? technol?giu Bluetooth dok??e zobrazi? aj notifik?cie zo soci?lnych siet? ?i aplik?cie WatsApp alebo inform?cie o...
23.99
350$ 270$
350$ 270$