Lenovo A1000 Black
Lenovo A1000 Black
Darky
Vyrobca: Lenovo
Inteligentn? mobiln? telef?n Lenovo A1000 pon?kne okrem n?zkej ceny aj vysok? v?kon a rad ob??ben?ch funkci?. Kr?sn? a v?konn? Na prv? poh?ad elegantn? kon?trukcia je z?rove? ve?mi ?ahk?, pri?om hmotnos? telef?nu sa zastavila na 134 g. V?aka tomu sa ?ahko dr?? aj ovl?da len jednou rukou, ?o ocen?te najm? pri dlh?ch telefon?toch ?i r?chlom foten?. Displej telef?nu je ve?k? 4 "a pon?ka kvalitn? rozl??enie 800x480 pixelov. Vo svojich ?trob?ch potom ukr?va ?tvorjadrov? procesor Spreadtrum s pracovnou...
59.75
350$ 270$
350$ 270$