Guzzanti GZ 70B
Guzzanti GZ 70B
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: GUZZANTI
Chladni?ka Guzzanti GZ 70B m? elegantn? ?ierne prevedenie a v?aka svojim rozmerom je vhodn? predov?etk?m do hotelov a kancel?ri?. N?zku hlu?nos? a ?iadne vibr?cie zabezpe?uje chladiaci syst?m bez kompresora. Guzzanti GZ 70B pon?ka celkov? objem 70 litrov, ktor? je rozdelen? policami do 3 ?ast?. Priestor vo dver?ch pon?kaj? mo?nos? uschovania PET flia? a ?al?ie mal? policu na potraviny. Cel? vn?torn? priestor je osvetlen? pomocou LED. Nastavenie teploty je mo?n? v rozmedz? 0 - 8 °C.
158.89
350$ 270$
350$ 270$