Zanussi ZRA 40100 WA
Zanussi ZRA 40100 WA
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Zanussi
ZANUSSI ZRA 40100WA je vo?ne stojaca cenovo dostupn? chladni?ka, s obrovsk?m ?lo?n?m priestorom (vhodn?m pre ve?k? dom?cnos?) s celkov?m objemom 395 litrov. Umo??uje tak uchova? viac potrav?n a menej nakupova?, a t?m v?m u?etr? ?o najviac vo?n?ho ?asu. Miesto pre v?etko Viac??elov? skladovac? box EasyStore je vhodn? pre uchovanie v?etk?ch va?ich mal?ch ?i ch?lostiv?ch pr?sad ?i potrebn?ch ingredienci?, spotrebi? tie? pon?ka ?es? pol?c z tvrden?ho skla, dvierka s ?lo?n?m priestorom a priehradku na ovocie...
297.51
350$ 270$
350$ 270$