Amica VC 1852 AFDX
Amica VC 1852 AFDX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Amica
No frost Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Amica VC1852 AFDX je vybaven? technol?giou No frost. T? zaru?uje, ?e nikdy nebudete musie? mrazni?ku rozmrazova?. V?aka syst?mu cirkul?cie studen?ho vzduchu maj? potraviny zaisten? optim?lnu a st?lu teplotu a prebytok vlhkosti je odv?dzan? von. V d?sledku toho v priestore mrazni?ky nevznik? n?mraza. Antibakteri?lny syst?m Anti-bacteria System chr?ni potraviny v chladni?ke pred bakt?riami a plesn?, ktor? m??u sp?sobi? nepr?jemn? z?pach a skr?ti? dobu...
486.56
350$ 270$
350$ 270$