Amica VT 862 AB
Amica VT 862 AB
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Amica
Vo?ne stojaca chladni?ka Amica VT 862 AB Vo?ne stojaca chladni?ka s mrazni?kou v ?iernom preveden? a praktick?m madlom Amica VT 862 AB so svojou ve?kos?ou perfektne hod? do ?tudentsk?ho bytu, kancel?rie, hotelovej izby alebo na chatu. Nach?dza sa v ?spornej energetickej triede A ++, ktor? v?m zaist? ni??iu spotrebu elektrickej energie najmenej o 30%. Jej celkov? objem je 106 litrov a disponuje mechanick?m ovl?dan?m termostatu. Hoci sa jedn? o v?konn? kombinovan? chladni?ku, jej tich? chod iba 41 dB...
198.90
350$ 270$
350$ 270$