Whirlpool  BSNF 8123 OX
Whirlpool BSNF 8123 OX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Whirlpool
Na kombinovan? chladni?ku Whirlpool BSNF 8123 OX se vz?ahuje Extra z?ruka 10 rokov Kombinovan? chladni?ka Whirlpool BSNF 8123 OX Prem???ate nad t?m, ako dopria? ulo?en?m potravin?m prvotriednu starostlivos? a zabezpe?i?, aby sa ich ?erstvos? a jedine?n? chu? pred??ila na ?o najdlh?iu mo?n? dobu? Prv?m krokom, aby sa tento sen stal skuto?nos?ou je zaobstara? si kvalitn? spotrebi?, ktor? v?m toto umo?n?. Ide?lnou vo?bou je kombinovan? chladni?ka Whirlpool BSNF 8123 OX, ktor? v?s u? na prv? poh?ad zaujme...
617.28
350$ 270$
350$ 270$