AEG Santo 83520CMX2
AEG Santo 83520CMX2
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: AEG
Kombinovan? chladni?ka AEG Santo 83520CMX2 Kto by sa mohol sta? lep??m pomocn?kom vo va?ej kuchyni ako kombinovan? chladni?ka AEG Santo 83520CMX2, ktor? v?s u? na prv? poh?ad zaujme nen?ten?m, modern?m nerezov?m dizajnom, ktor? sa hod? do ka?dej dom?cnosti a nikoho neuraz?? P??i sa celkov?m objemom 312 litrov = 220 litrov mraziaca ?as? a 92 litrov chladiaca ?as? = a ve?k?m mno?stvom funkci? ako je napr?klad technol?gia cirkul?cia vzduchu MultiAir Flow. Ka?d? polica je vyroben? z pevn?ho bezpe?nostn?ho...
685.56
350$ 270$
350$ 270$