Samsung RB33J3415SS
Samsung RB33J3415SS
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
Digit?lny invertorov? kompresor Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Samsung RB33J3415SS je vyroben? v elegantnom nerezovom farebnom preveden? v odtieni Inox. Z?ves dver?, ktor? maj? zapusten? madlo, mo?no zameni? na vami po?adovan? stranu. Chladni?ka je tak ve?mi flexibiln? a vy ju m??ete umiestni? presne tam, kam potrebujete. Na ?elnej strane dver? je zabudovan? metalov? LED displej s modr?m podsvieten?m. Prednos?ou tohto spotrebi?a je digit?lny invertorov? kompresor so z?rukou 10 rokov. Oproti...
499.00
350$ 270$
350$ 270$