CANDY CCMN 7182IXS
CANDY CCMN 7182IXS
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Candy
Americk? chladni?ka CANDY CCMN 7182IXS Americk? chladni?ka CANDY CCMN 7182IXS? v?s ji? na prvn? pohled zaujme sv?m modern?m s??brn?m proveden?m, kter? dod? osobit? styl ka?d? kuchyni. Ov?em, nen? to jen vzhled, kter? v?s nadchne. P?edev??m to budou jej? r?zn? vylep?en? jako je nap??klad Total No Frost technologie, kter? se star? o to, ?e potraviny, kter? do n? vlo??te z?stanou d?le ?erstv? a uchovaj? si svoji jedine?nou chu? a aroma. V p??pad? nutnosti uskladn?n? ovoce ?i zeleniny naleznete uvnit?...
785.06
350$ 270$
350$ 270$