Electrolux EAL 6142 BOX
Electrolux EAL 6142 BOX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Electrolux
Luxusn? americk? ledni?ka Electrolux EAL 6142 BOX by V?m nem?la chyb?t. Jedn? se o dvoudve?ovou chladni?ku s mrazni?kou ve stylov?m designu, kter? skv?le padne do ka?d? kuchyn?. Kvalitn? nerezov? proveden? odol? ka?dodenn?mu n?poru. Obrovskou v?hodou je v?ak zejm?na vynikaj?c? v?konnost a vysok? energetick? ??innost. Svou n?zkou spot?ebou spad? chladni?ka do energetick? t??dy A+. Dom?c? bar je tou pravou volbou pro hostitele ?asto u sebe doma v?t?te hosty? Chcete jim serv?rovat n?poje pohodln? a stylov??...
1358.3
350$ 270$
350$ 270$