Gorenje RK 6192 AW
Gorenje RK 6192 AW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Gorenje
Kombinovan? chladni?ka Gorenje RK6192AW je kvalitne vybaven? model, v ktorom sa sn?bi kr?sny vzh?ad a v?born? vybavenie. Ke? sa k tomu pripo??ta e?te n?zka spotreba chladni?ky, pracuj?ca v energetickej triede A++, ktor? ?etr? ?ivotn? prostredie aj va?u pe?a?enku, tento model mus? by? pevnou s??as?ou va?ej kuchyne. Technol?gia FrostLess obmedzuje tvorbu ?adu a potrebu manu?lneho odmrazovania a? o 50 %. Okrem toho, ?e budete ma? menej pr?ce s odmrazovan?m, pomocou syst?mu FrostLess u?etr?te aj energiu a...
292.00
350$ 270$
350$ 270$