Guzzanti GZ 24E
Guzzanti GZ 24E
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Autochladnicky
Vyrobca: GUZZANTI
Kvalitn? izol?cia S chladiacim boxom Guzzanti GZ 24E m??ete vyrazi? na v?let ?i dovolenku aj s nachystan?m olovrantom a vychladen?m pit?m v?dy po ruke. V re?ime ECO dosahuje energetickej triedy A ++, ktor? v?m zaist? n?zku spotrebu elektrickej energie. Autochladni?ku mo?no zapoji? do 12 V z?suvky zapa?ovania aj do siete 220 - 240 V. Vysoko kvalitn? izol?cia a utesnenie veka zaru?? dokonal? ochranu proti ?niku studen?ho vzduchu alebo tepla. Tich? bezkontaktn? motor?ek Termoelektrick? chladiaci box chlad?...
64.68
350$ 270$
350$ 270$