BEKO CNA 365E40ZGW
BEKO CNA 365E40ZGW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A+++ Kombinovan? chladni?ka BEKO CNA 365 E40ZGW v bielom preveden? s ioniz?torom a pachov?m filtrom udr?? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. V?aka svojej n?zkej spotrebe sa nach?dza v energetickej triede A+++. Chladiaca ?as? je osvetlen? ?sporn?m LED svetlom, ktor? sa nezahrieva a rozpty?uje pr?jemn? svetlo po celom priestore. N?zka hlu?nos?, len 37 dB zaist?, ?e va?a chladni?ka nebude v?bec ru?i?. M?dro usporiadan? vn?torn? priestor Vn?torn? priestor o objeme 219 litrov je rozdelen?...
765.16
350$ 270$
350$ 270$