Samsung RS 7768FHCBC
Samsung RS 7768FHCBC
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Luxusn? dizajn, ve?k? mno?stvo funkci? a obrovsk? ??itkov? priestor - to je americk? chladni?ka Samsung RS7768FHCBCEF. T? sp?ja len tie najlep?ie vlastnosti, ktor? vo svojej kuchyni radi vyu?ijete. Pon?ka v?m nad?tandardn? kapacitu 545 litrov, ktor? je rozlo?en? do dvoch ?ast? - chladiacej a mraziacej. Chladni?ka nesie 5 pol?c, 2 z?suvky, 4 police z tvrden?ho skla, 4 dverov? priehradky a 1 priehradku na mlie?ne v?robky. V?aka pohlcova?u pachov sa nemus?te b?? nepr?jemn?ho z?pachu z aromatick?ch potrav?n....
1249.0
350$ 270$
350$ 270$