Samsung RS 7768FHCSR
Samsung RS 7768FHCSR
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Obrovsk? u?itkov? priestor Luxusn? dizajn, ve?k? mno?stvo funkci? a obrovsk? ??itkov? priestor - to je americk? chladni?ka Samsung RS7768FHCSREF. T? sp?ja len tie najlep?ie vlastnosti, ktor? vo svojej kuchyni radi vyu?ijete. Pon?ka v?m nad?tandardn? kapacitu 545 litrov, ktor? je rozlo?en? do dvoch ?ast? - chladiaca a mraziaca. Maxim?lne vyu?itie priestoru Chladni?ka nesie 5 pol?c, 2 z?suvky, 4 police z tvrden?ho skla, 4 dvern? priehradky a 1 priehradku na mlie?ne v?robky. V?aka pohlcova?u pachov sa...
1319.0
350$ 270$
350$ 270$