LG GBB60SAGFS
LG GBB60SAGFS
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: LG
Invertorov? line?rny kompresor Kombinovan? chladni?ka LG GBB60SAGFS je vo?ne stojac? dom?ci spotrebi? v striebornom farebnom preveden? so zapusten?m madlom. Ovl?dac? panel s digit?lnym displejom sa nach?dza vo vn?tri spotrebi?a. Na ?om je mo?n? nastavi? vn?torn? teplotu chladni?ky a mrazni?ky a ?alej aktivova? jednu z mnoho funkci?, ktor?mi chladni?ka disponuje. S??as?ou kombinovanej chladni?ky je revolu?n? inventorov? line?rny kompresor, s ktor?m chladni?ka u?etr? a? 32 % energie. Poskytuje dlh?...
819.00
350$ 270$
350$ 270$