Samsung polohovac? pouzdro pro Galaxy Tab E,?ern? EF-BT560BBEGWW
Samsung polohovac? pouzdro pro Galaxy Tab E,?ern? EF-BT560BBEGWW
Darky
Vyrobca: Samsung
Vynikaj?ce flipov? puzdro pre v?? nov? tablet Samsung Galaxy Tab E poch?dza priamo od v?robcu a je tak z?rukou nielen skvelej ochrany a vysokej odolnosti, ale i maxim?lnej kompatibility s va?im telef?nom. ?pi?kov? ochrana Z?kladnou ?lohou ka?d?ho puzdra je bezpochyby chr?ni? v?? tablet. To m? v ?mysle i kryt Samsung, ktor? bezpe?ne obj?me cel? jeho zadn? stranu vr?tane zranite?n?ch rohov. Zabr?ni tak najr?znej??m odrenin?m ?i prasklin?m sp?soben?m p?dmi. Predn?, oto?n? ?as? krytu zase skvelo ochr?ni...
25.84
350$ 270$
350$ 270$