Beko RDSA 240 K30W
Beko RDSA 240 K30W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Automatick? odmrazovanie chladni?ky Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Beko RDSA 240 K30W vynik? svojou n?zkou spotrebou, v?aka ktorej sa rad? do skupiny spotrebi?ov s energetickou triedou A++. Jej ro?n? spotreba je 195 kWh. Chladenie je statick? a disponuje automatick?m odmrazovan?m chladiacej ?asti. To znamen?, ?e u? nemus?te podstupova? manu?lne odmrazovanie, ktor? je ?asovo n?ro?n? a energeticky stratov?. Antibakteri?lny ?t?t Aby bola minimalizovan? mo?nos? vniknutia v?adepr?tomn?ch bakt?ri? do...
279.00
350$ 270$
350$ 270$