LG GSJ361DIDV
LG GSJ361DIDV
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: LG
Americk? chladni?ka, ktor? ?etr? energiu LG GSJ361DIDV je americk? door-in-door chladni?ka. M? motor s 10-ro?nou z?rukou, ktor? vyu??va o 32 % menej energie. Chladni?ka je zaraden? do energetickej triedy A+, tak?e ?etr? va?e peniaze a pracuje ekologicky. Total No Frost Chladni?ka LG GSJ361DIDV m? funkciu Total No Frost. To znamen?, ?e nevy?aduje odmrazovanie a vie eliminova? z?pach. To hlavne v?aka motoru s v?parn?kom, ktor? zais?uje vetranie aj ?pravu vzduchu, ??m doch?dza k blokovaniu tvorby n?mrazy a...
1189.0
350$ 270$
350$ 270$