Romo CR350 A++
Romo CR350 A++
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Romo
Kombinovan? chladni?ka Romo CR350 A++ Poskytnite potravin?m tie najlep?ie skladovacie podmienky a ony sa v?m odmenia jedine?nou chu?ou, v??ou a predov?etk?m vydr?ia dlho ?erstv?. A ako vlastne toto v?etko zaisti?? Rie?enie je ve?mi jednoduch? - je n?m kombinovan? chladni?ka Romo CR350 A++. Jedn? sa o spotrebi?, ktor? v?s u? na prv? poh?ad zaujme svoj?m jemn?m bielym preveden?m, ktor? sa skvele hod? do ka?dej modernej aj tradi?nej kuchyne. Chladni?ka sa p??i celkov?m objemom 310 litrov - 119 litrov m?...
404.87
350$ 270$
350$ 270$