AEG Santo 83930CTX2
AEG Santo 83930CTX2
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: AEG
Kombinovan? chladni?ka AEG Santo 83930CTX2 Kombinovan? chladni?ka AEG Santo 83930CTX2 je najlep?ou vo?bou, pokia? h?ad?te do svojej dom?cnosti pomocn?ka, ktor? nie len dobre vypad?, ale zaist? va?im potravin?m tie najlep?ie skladovacie podmienky. Jedn? sa o spotrebi?, ktor? sa p??i celkov?m ?ist?m objemom 349 litrov = 258 litrov chladiaca a 91 litrov mraziac ?as?. Bez probl?mu tak v?dy n?jdete miesto pre v?etky suroviny. Ve?kou v?hodou je ostr? a rovnomern? LED osvetlenie, ktor? roz?iari ka?d? k?t a...
794.32
350$ 270$
350$ 270$