AEG Santo 93930 CMXF
AEG Santo 93930 CMXF
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: AEG
Kombinovan? chladni?ka AEG Santo 93930 CMXF Kvalitn? spotrebi?, ktor? pred??i ?erstvos? ulo?en?ch potrav?n, je z?kladom ka?dej dom?cnosti. Jednou z t?ch lep??ch variant je kombinovan? chladni?ka AEG Santo 93930 CMXF. U? na prv? poh?ad v?s zaujme svoj?m prepracovan?m modern?m designom, ktor? sa skvelo hod? do ka?dej ?t?lovej kuchyne. Samozrejme, nie je to len dobr? vzh?ad, ktor? v?m m??e pon?knu?. Ve?kou v?hodou je, ?e v nej v?dy n?jdete dostatok priestoru. Jej ?ist? objem je toti? 350 litrov, kedy 258...
887.00
350$ 270$
350$ 270$