?LG GSX961NSAZ
?LG GSX961NSAZ
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: LG
Chladni?ka i pro ty nejn?ro?n?j?? Americk? chladni?ka LG GSX961NSAZ v nerezov?m proveden? uspokoj? i ty nejn?ro?n?j?? spot?ebitele. Chladni?ka se m??e py?nit nejen sv?m modern?m designem, ale tak? spoustou chytr?ch funkc? a dokonal?m vybaven?m. Sou??st? vybaven? je dr??k na v?no, v?robn?k ledu a praktick? z?suvky. Snadn? p??stup k va?im potravin?m zaji??uj? nov? dv??ka InstaView Door-in-Door?, kter? se pomoc? dvojit?ho poklep?n? ihned rozsv?t?. Dal?? p?ednost? chladni?ky je mo?nost jej?ho ovl?d?n? pomoc?...
2290.0
350$ 270$
350$ 270$