Gorenje RB 3092 ANW
Gorenje RB 3092 ANW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Gorenje
Kombinovan? ledni?ka s objemem 102 litr? Gorenje RB 3092 ANW je voln? stoj?c? kombinovan? ledni?ka s mal?m mraz?kem. Nab?z? objem 102 litr? p?i rozm?rech 50,1 x 84,5 x 54 cm. Ledni?ka je ?etrn? k ?ivotn?mu prost?ed? a va??m financ?m, proto je za?azena do energetick? t??dy A++. Snadn? p??stup k potravin?m Ledni?ka disponuje vysunovac?mi policemi, kter? zaji??uj? jednoduch? p??stup k potravin?m. Police z tvrzen?ho skla jsou extr?mn? odoln? a unesou a? 22 kg potravin. P?ehled o obsahu lednice zaji??uje LED...
149.15
350$ 270$
350$ 270$