Ardes TK44A
Ardes TK44A
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Autochladnicky
Vyrobca: Ardes
Kompaktn? rozm?ry Autochladni?ka Ardes TK 44A je praktick? pomocn?k p?i cest?ch automobilem na dovolenou ?i piknik. Nab?z? prostor o objemu 6 l, kter? je ide?ln? pro uskladn?n? n?poj? a j?dla. Chladni?ka pracuje p?i nap?jen? 12 V nebo 230 V. M??ete ji tak p?ipojit do cigaretov?ho zapalova?e ve va?em automobilu nebo obytn?m p??v?su. V?konn? chlazen? je tich? a pracuje na principu termo?l?nku. N?zk? hmotnost a kvalitn? madlo zaru?uj? snadnou manipulaci a pohodln? p?en??en?. Specifikace: Termoelektrick?...
79.00
350$ 270$
350$ 270$