Candy CFO 145 E
Candy CFO 145 E
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Candy
Energetick? trieda A+ Nie v?dy je potrebn? ve?k? chladni?ka s mrazni?kou. Do kancel?ri?, ubytovac?ch zariaden? alebo do mal?ch dom?cnost? bohato posta?? men?ia chladni?ky s mraziacim boxom. Ak nejak? tak? zh??ate, ur?ite v?s zaujme chladni?ka Candy CFO 145 E. T?to kompaktn? chladni?ka disponuje mal?mi rozmermi, ale ve?k?m v?konom. V?aka svojej ?spornosti sa navy?e m??e radi? do energetickej triedy A+, jej prev?dzka tak bude ?etri? va?e financie. Mraziaci box Chladiaci priestor v?m pon?kne objem 87 l...
145.00
350$ 270$
350$ 270$