Beko TSE 1262
Beko TSE 1262
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Automatick? odmrazov?n? chladni?ky Chladni?ka Beko TSE 1262 nab?z? vnit?n? objem 101 l. Jej? sou??st? je mal? a velmi praktick? mrazni?ka s kapacitou 13 l. Chladni?ka se svou velikost? perfektn? hod? do studentsk?ho bytu, kancel??e, hotelov?ho pokoje nebo na chatu. ?ad? se do skupiny spot?ebi?? s energetickou t??dou A+. To znamen? men?? v?daje za elekt?inu. Velkou v?hodou spot?ebi?e je automatick? odmrazov?n? chlad?c? ??sti. Nen? tedy zapot?eb? chladni?ku manu?ln? odmrazovat. Chlazen? je statick?....
179.00
350$ 270$
350$ 270$