Guzzanti GZ 246
Guzzanti GZ 246
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: GUZZANTI
Energetick? trieda A+ Praktick? chladni?ka Guzzanti GZ 246 pln? po?iadavky na kompaktn? rozmery, ??m sa hod? do priestorov, kde z?le?? na ka?dom centimetri. Pracuje v energetickej triede A+, ktor? sa vyzna?uje n?zkou spotrebou a ?etrnos?ou k ?ivotn?mu prostrediu. Tich? prev?dzka s hlu?nos?ou 42 dB zabezpe?uje jeden kompresor. Nastaviteln? police Chladni?ka Guzzanti pon?ka kapacitu 240 l. T? je rozdelen? do 5 sklenen?ch pol?c s mo?nos?ou nastavenia v??ky a 2 priehradiek na ovocie a zeleninu. Odkladac?...
238.10
350$ 270$
350$ 270$