Electrolux EN 3453 AOW
Electrolux EN 3453 AOW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Electrolux
Kombinovan? chladni?ka Electrolux EN 3453 AOW v bielom preveden? je vhodn? do ka?dej kuchyne. Ve?mi n?zka spotreba rad? chladni?ku do energetickej triedy A++. Chladni?ka vynik? v?aka mno?stvu u?ito?n?ch technol?gi?. Na spr?vne nastavenie chladenia je mo?n? vyu?i? elektronick? dotykov? ovl?danie umiestnen? na prednej strane dver?. Chladiaca ?as? chladni?ky pon?ka celkov? kapacitu 245 litrov, ?ahko tak pojme potraviny aj pre v???iu rodinu. Chladni?ka je rozdelen? pomocou 4 sklenen?ch pol?c, v hornej ?asti...
599.00
350$ 270$
350$ 270$