Pavexim S3978
Pavexim S3978
Darky
Vyrobca: Pavexim
Jazd?te radi kempova? alebo na chatu? Nenechajte sa v pr?rode prekvapi? n?hlym zatmen?m s ru?nou baterkou Pavexim S3978. T?to elegantn? kovov? baterka v modrej farbe je vhodn? na cestovanie a ve?mi odoln? - mus?te si len d?va? pozor, aby v?m neupadla do vody. Za dlh?ch letn?ch ve?erov posl??i hne? dvojak?m sp?sobom: dovedie v?s bezpe?ne k t?borisku, kde potom m??ete pri pr?jemnom poseden? s priate?mi pou?i? vstavan? otv?ra? na korunkov? z?tky flia?. Zdrojom svetla je 6x LED s dlhou ?ivotnos?ou a vysok?m...
4.31
350$ 270$
350$ 270$