Whirlpool ARC2353
Whirlpool ARC2353
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Whirlpool
?et?ete energii s kombinovanou chladni?kou Whirlpool ARC 2353. Krom? dostate?n?ho prostoru pro ve?ker? va?e potraviny nab?z? lednice mno?stv? technologi?, kter? ?et?? v?? ?as i pen?ze. Spolehnout se m??ete p?edev??m na kvalitn? chlazen? i mrazen?, d?ky kter?mu z?stanou va?e potraviny d?le ?erstv? a pln? vitam?n?. Chlad?c? ??st lednice Whirlpool ARC 2353 disponuje objemem 171 litr?. Vnit?n? prostor je d?len ?ty?mi sklen?n?mi policemi, kter? jsou variabiln? nastaviteln? pro snaz?? orientaci i lep??...
203.98
350$ 270$
350$ 270$