Gorenje RK 61 FSY2B
Gorenje RK 61 FSY2B
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Gorenje
Potrp?te si na originalitu? H?ad?te chladni?ku s vysok?m v?konom a mno?stvom funkci? a inteligentn?ch technol?gi?? Potom je pre v?s kombinovan? chladni?ka Gorenje RK61FSY2B jasnou vo?bou. Tento model toti? sp?ja u?ito?nos? a mimoriadny design, ktor? o?iv? va?u dom?cnos?. ?ierne farebn? prevedenie s kovov?mi dverami a ve?k?mi ?chytmi sa hod? hlavne do modern?ch kuch??. Chladni?ka sa v?aka svojej n?zkej spotrebe rad? do energetickej triedy A+, ktorej dom?nou je ?etrnos? k ?ivotn?mu prostrediu. Chladiaca...
354.82
350$ 270$
350$ 270$